Sollefteå ställer orimliga krav i upphandling

Vid upphandling av ett löpande kontrakt som avser bland annat toners och andra datatillbehör ställde Sollefteå kommun och det kommunala bostadsbolaget AB Solatum Hus&Hem krav som enligt Konkurrenskommissionen bryter mot två av upphandlingsrättens mest grundläggande principer. Konkurrenskommissionen, som är en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar nu kommunen för hur upphandlingen har utformats.

– Kommunen ställde krav på att leverans måste ske senast påföljande vardag. Dessutom ställdes krav på att anbudsgivare måste redovisa sina inköpspriser, något som inte kan anses ändamålsenligt för inköpet. Genom att genomföra en upphandling som strider mot principerna om likabehandling och proportionalitet har kommunen och det kommunala bostadsbolaget inte bara snedvridit konkurrensen. Handlandet undergräver även förtroendet för kommunen som upphandlare, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten har fastslagit att kravet på redovisning av inköpspriser strider mot lagen om offentlig upphandling eftersom krav på redovisning av företagshemligheter inte får förekomma. Rätten har dock uttalat att kravet på snäv leveranstid är acceptabelt. Enligt Kommissionens mening strider även detta mot principen om likabehandling eftersom det diskriminerar utländska företag och leverantörer söder om Sundsvall, säger Lennart Palm, ledamot av kommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-015-16 Sollefteå