Fel att återkalla serveringstillstånd

En restaurang i Spånga har skötts utan anmärkningar sedan 1976. I september beslutade plötsligt socialtjänstnämndens tillståndsutskott att dra in tillståndet. Orsaken var mindre brister i bokförningen. Det saknades kassaremsor och företaget hade haft marginella underskott på skattekontot. Nu får tillståndsutskottet kritik från Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Hans utredning visar att kommunen drog in tillståndet på otillräckliga grunder. Något som också har bevisats genom att länsrätten rivit upp kommunens beslut.

– Restaurangen har funnits sedan 1976 och bedrivits utan anmärkning. Att plötsligt dra in tillståndet för mindre brister i bokföringen är inte seriöst, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Givetvis ska bokföring vara korrekt, men ett indraget tillstånd står inte på något sätt i proportion till bristerna, som nu är åtgärdade.

 

Läs utredningen här: FO 2007-002