Statligt jobbprojekt slår mot småföretagare

Ulf Elmdahl Skogs- & Entreprenad i Höganäs bedriver skogs­vårdsverksamhet. Skogsstyrelsen är en av företagets viktigaste kunder. Före­taget gallrar skog och rensar sly åt styrelsen, en stor del av arbetet i nationalparker. Skogsstyrelsen har slutat köpa företagets tjänster och bedriver i stället verksamheten inom projektet ”Gröna jobb” i samarbete med Svenska ESF-rådet och Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetslösa inom aktivitetsgarantin erbjuds därigenom projektanställning. Nu får projektet kritik från Företagarombudsmannen, en del av Den Nya Välfärden. Ombudsmannens utredning visar att projektet, istället för att skapa jobb, inneburit att ordinarie sysselsättning hotas eller till och med minskat. Det främjar inte sysselsättningen och det är skadligt för företagarklimatet.

– Skogsstyrelsen har tidigare gett Ulf Elmdahls företag i uppdrag att utföra skogsvårdsarbeten som nu utförs av personer inom Gröna jobb-projektet. Det är alltså tydligt att projektjobben inordnats på bekostnad av ordinarie arbetstillfällen, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Skogsstyrelsen i Skånes Gröna jobb-projekt slår ut arbeten som annars hade utförts av anställda eller, som i detta fall, uppdragstagare på den öppna arbetsmarknaden. De undanträngnings­effekter som därmed uppstår är skadliga för företagarklimatet, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-015