Fel att inte bevilja förlängt serveringstillstånd

Socialnämnden i Sollentuna avslog en ansökan om förlängt serveringstillstånd från en restaurang trots att polisen inte hade något att invända i sak och trots att det inte fanns sakliga skäl att säga nej. Beslutet överklagades till länsrätten, som upphävde kommunens beslut. Nu får Sollentuna kritik från Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Hans utredning visar att serveringstillstånd är mycket viktigt för restauratörer och att kommunen inte hanterat tillståndet på ett korrekt sätt är en uppenbar brist i det lokala företagarklimatet.

– Restaurangen har haft serveringstillstånd sedan 1988 och det finns inga boende i närheten som kan störas av förlängda öppettider. Polisen hade inget att invända i sak, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Ändå sa politikerna nej. Beslutet var uppenbarligen felaktigt och restauratören tvingades gå till länsrätt för att få rätt. Så ska det inte behöva gå till.

 

Läs utredningen här: FO 2007-001