Bengtsfors kommun rättar sig efter kritik

Kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutade sälja en fastighet inklusive byggnad på 20 000 kvm för 100 000 kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden kritiserade kommunen för att bryta mot kommunallagen och EG-rätten. Nu har kommunen istället lagt ut fastigheten på anbud.

– Det är bra att kommunen tar till sig kritiken. Det skapar en rättvis konkurrens där alla företag tillåts vara med och bjuda, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Bengtsfors kommun är ett lysande undantag som nu väljer att göra rätt. Alltför många kommunala fastighetsförsäljningar sker idag på ett felaktigt sätt. Vi vill att kommunerna ska följa de lagar och regler som finns, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2008-16