Utredning avseende utvidgning av den kommunala kompetensen

Den 18 september 2008 överlämnade regeringen proposition 2008/09:21, Kommunala kompetensfrågor m.m. till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att agera inom ett antal områden. Bland annat ska kommuner tillåtas att tillgodose företags behov av lokaler. Förevarande promemoria behandlar endast denna del av propositionen.

Läs utredningen här: FO 2008-020