Uppsala gör rätt med LOV

I en artikel i Upphandling24 rapporteras att Uppsala kommuns äldrenämnd ska ersätta LOU-upphandlingarna av boenden för äldre med lagen om valfrihetssystem.
Den Nya Välfärden välkomnar beslutet.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan i fråga om vård- och omsorgstjänster innebära en viss stelbenthet. Att i detta fall använda sig utav LOV är därför ett klokt och rationellt beslut, eftersom lagarna kompletterar varandra.

Den Nya Välfärden har i många år förespråkat en mer flexibel kundvalsmodell för sjukvården. Vår Hälso- och sjukvårdsföretagsmodell (HSF-modellen) har inspirerat politiker att genomföra en del av de valfrihetsreformer som medborgarna nu åtnjuter. Vår bok om modellen går att hitta här.