Politiskt käbbel och valfläsk

Med mindre än ett år till valet försöker riksdagspartierna profilera sig genom att drämma till med stora satsningar på de politikområden som de tror att de kan vinna flest röster på. Moderaterna tror att väljarna prioriterar jobben och satsar därför på jobbskatteavdrag och höjd brytgräns för statlig skatt. Socialdemokraterna vill ge lite till alla och Miljöpartiet vill gå mot strömmen och höja bensinskatten med 70 öre. Och vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden, vilket skapar friktion i det rödgröna ledet.

I en ledare i DN refererar skribenten till en artikel i tidningen Ekonomisk Debatt, där det framkommer att Sverige jämfört med vår omvärld, fortfarande har höga skatter både på arbete och kapital, samt att LAS- reglerna orsakar problem för svenska bolag. Ledarskribenten drar slutsatsen att det vore bättre att ta itu med de riktiga problemen och väcka liv i frågor som är politiskt döda.

Den Nya Välfärden instämmer. Det är dags att få upp bland annat näringslivspolitiken och arbetsrätten på den politiska agendan. För om politikerna enbart riktar in sig på valfläsk och budskap som passar i korta soundbites kommer vi inte kunna få till stånd de förändringar som Sverige så illa behöver. Vi kommer därför att fortsätta tjata på våra makthavare och opinionsbildare om ett bättre företagarklimat och ge dem verktygen och idéerna som de behöver för att förverkliga reformerna. Mycket av de vi föreslagit har redan snappats upp, annat kommer vi behöva jobba vidare med.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se