Tag Arkiv: remisser

Konkurrenskommissionens remiss till regeringens förslag om nya upphandlingsregler

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för överprövning av upphandlingsmål.

Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

Idag lämnar den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen sitt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för offentlig upphandling.

Remisser

Den Nya Välfärden lämnar remissvar på frågor vi arbetar med och vill kunna påverka. Nedan finner ni våra remissvar indelade på årtal: __________________________________________________________ Remissvar 2020 Yttrande med anledning av promemorian …