Tag Arkiv: Mjölby

Mjölby kommmun ägnar sig åt olaglig verksamhet

Elva svenska kommuner säljer telefoni och mobilt bredband till allmänheten genom det delägda bolaget Bixia AB. Eftersom det inte är kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla telefoni och mobilt bredband så är …

Förvaltningschef gynnar nära anhörigs bolag

Mjölby kommun har tecknat ett kontrakt med en nära anhörig till den ansvariga förvaltningschefen. Genom att en högt uppsatt kommunal chef tilldelar en anhörig ett kontrakt, utan offentligt upphandlingsförfarande, riskerar …