Förvaltningschef gynnar nära anhörigs bolag

Mjölby kommun har tecknat ett kontrakt med en nära anhörig till den ansvariga förvaltningschefen. Genom att en högt uppsatt kommunal chef tilldelar en anhörig ett kontrakt, utan offentligt upphandlingsförfarande, riskerar kommunen inte bara att snedvrida konkurrensen utan också att framstå som korrupt. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu skarp kritik mot Mjölby kommun.

 – Förvaltningschefen har inte skrivit på själva kontraktet, men däremot varit inblandad i såväl handläggning som föredragning i ärendet. Att strunta i lagen om offentlig upphandling är fel, men när en sådan här uppenbar jävssituation dessutom föreligger framstår det hela som uppseendeväckande, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen.

– Redan bristen på offentlig upphandling riskerar att leda till konkurrenssnedvridning, vilket motiverar kritik i sig. Att förfarandet dessutom gynnat en nära anhörig till den berörda förvaltningschefen gör saken än mer anmärkningsvärd. Vid en samlad bedömning kan Mjölby kommun inte undgå allvarlig kritik.  – Såhär får det inte gå till säger Sigvard Berglöf , ledamot av Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-024