Mjölby kommmun ägnar sig åt olaglig verksamhet

Elva svenska kommuner säljer telefoni och mobilt bredband till allmänheten genom det delägda bolaget Bixia AB. Eftersom det inte är kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla telefoni och mobilt bredband så är försäljningen olaglig.

 

Typisk kommunal kärnverksamhet är vård skola och omsorg. Företagarombudsmannens utredning visar att Bixia på flera områden konkurrerar med det privata näringslivet. Ägarkommunerna ägnar sig därmed åt olaglig verksamhet.

– När kommuner går in och säljer telefoni och mobilt bredband snedvrids konkurrensen på området, säger Micha Velasco, jurist och företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det här är ett risktagande med skattemedel som kan leda till att bolaget och i sista hand ägarkommunerna gör stora förluster. I detta fall uppmanar vi ägarkommunerna att avveckla sitt ägande i Bixia alternativt verkar för att bolaget genast upphör med sin olagliga verksamhet, säger Micha Velasco.

Läs utredningen om Mjölby kommun här: FO 2012-09 Bixia Mjölby