Tag Arkiv: Kronofogdemyndigheten

Orimlig exekutiv försäljning driver företagare i konkurs

I samband med att Stockholmsföretaget Informations-Tryck AB hamnade i en situation med släpande skatteskulder och skattetillägg såldes bolagets fastighet på initiativ av Kronofogdemyndigheten på exekutiv auktion. Resultatet av försäljningen blev …

Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan

Roine Edvardsson, som driver bilverkstad i Norrtälje, har på Försäkringskassans uppdrag handikappanpassat en bil. Han fakturerade den 31 oktober. I november meddelade Försäkringskassans att han inte kunde få betalt förrän …