Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan

Roine Edvardsson, som driver bilverkstad i Norrtälje, har på Försäkringskassans uppdrag handikappanpassat en bil. Han fakturerade den 31 oktober. I november meddelade Försäkringskassans att han inte kunde få betalt förrän i januari då innevarande års anslag var slut. Roine Edvardsson har fortfarande inte fått betalt. Försäkringskassan bestrider hans fordran. Fakturan är skickad till kronofogden och därefter till tingsrätten.

Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare sammankallade av Den Nya Välfärden, har granskat fallet.

Roine Edvardsson driver sedan 1995 Bildoktorn i Norrtälje. I oktober 2000 fick han en förfrågan från Försäkringskassan om han kunde handikappanpassa en bil. Edvardsson har inte tidigare utfört uppdrag beställda av Försäkringskassan. Han lämnade därför en offert som Försäkringskassan godkände och utförde sedan jobbet. Den 31 oktober skickade han en faktura med 15 dagars betalningsvillkor eftersom inget annat avtalats.

När utsatt tid gått och han inte fått betalt kontaktade han Försäkringskassan.
Den 28 november fick han ett brev från Försäkringskassan:

”Enligt 1 § förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade kan bilstöd endast utbetalas inom ramen för beviljat anslag. När anslaget är förbrukat får utbetalningar av nya bilstöd vänta till nästa budgetår. Anslaget för år 2000 är förbrukat och vi kan därför inte betala ut bidraget förrän tidigast i januari 2001”.

Edvardsson skickade då sin fordran till kronofogdemyndigheten som den 18 december utfärdade föreläggande om betalning. Försäkringskassan svarade, 21 december, att de bestrider betalningsansvar eftersom de ansåg att fakturan ej förfallit: den aktuella fakturan (daterad 31 oktober) kom in den 24 november och Försäkringskassan förbehåller sig rätten att betala på 30 dagar.

Kronofogden skickade sedan brev till Edvardsson och meddelade att Försäkringskassan bestridit föreläggandet. Om Edvardsson vill att målet överlämnas till tingsrätt måste skriftlig begäran ha inkommit till kronofogdemyndigheten senast den 19 januari. Edvardsson avser att skicka skriftlig begäran.

– Det handlar inte om pengarna, dem kan jag vara utan. Det här är en principfråga. Man beställer inte ett jobb och bekräftar inte en offert och sedan låter bli att betala, säger Roine Edvardsson.

Fallet har anmälts till Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare, som drivs i Den Nya Välfärdens regi.

När vanliga människor inte betalar sina räkningar går fordringen ganska snart till kronofogden, oftast med en betalningsanmärkning som följd. När en företagare lämnar i företagets deklaration 4 dagar försenat får han/hon straffavgift på 1 000 kr. Men när Försäkringskassan beställer ett jobb av en privat företagare och får det utfört på utsatt tid och sen inte kan betala händer – så här långt- ingenting.

– Försäkringskassan har uppträtt nonchalant, oförskämt och kränkande mot Roine Edvardsson, säger företagarombudsmannen Claes Nordström. Fallet avslöjar en mentalitet som tyvärr förekommer alltför ofta hos myndigheter. De anser inte att samma uppföranderegler gäller för dem som för andra. Detta är mycket skadligt för företagarklimatet.

– Ärendet är oacceptabelt hanterat från Försäkringskassans sida. På samma sätt som betalningsmoralen förväntas att vara hög hos företagare ska detsamma givetvis gälla statliga myndigheter, avslutar Claes Nordström.

Företagarombudsmannen erbjuder Roine Edvardsson gratis juridiskt biträde i domstolsprocessen.

 

Läs utredningen här:  FO 2001-03