Tag Arkiv: Borlänge

Borlänge kommun struntade i upphandling av asylboende

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Borlänge kommun för brott mot upphandlingslagen.

Utredning avseende försäljning av mark i Borlänge kommun

Kommunstyrelsen i Borlänge beslutade den 11 november 2010 att sälja 88 000 kvadratmeter mark till statligt ägda Jernhusen Verkstäder AB (Jernhusen) för drygt 11 miljoner kronor. Marken skulle användas till …