Borlänge kommun struntade i upphandling av asylboende

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Borlänge kommun för brott mot upphandlingslagen.

Borlänge kommun ingick under 2013 en överenskommelse med Migrationsverket om att ordna 12 boendeplatser åt ensamkommande barn från och med maj 2014. Migrationsverkets ersättning till kommunen kommer under en fyraårsperiod att uppgå till mellan 30 och 35 miljoner kronor.

Istället för att upphandla tjänsten köpte kommunen i januari 2014 en minoritetsandel i bolaget Kompetenspartner AB, som kommer att få kommunens uppdrag att sköta driften av boendet. Majoriteten av bolaget ägs av ett privat företag, som på detta sätt har fått del av det aktuella mångmiljonuppdraget utan upphandling.

Konkurrenskommissionens ledamot Lennart Palm är starkt kritisk till att upphandlingen inte har annonserats så att även andra intressenter kunnat vara med och lämna anbud.

– Det föreligger en i lag föreskriven skyldighet för kommunen att upphandla dessa tjänster.  Att kommunen har gått in som minoritetsägare i Kompetenspartner undantar inte från upphandlingslagens krav säger han.

Konkurrenskommissionens finner att kommunens försök att kringgå upphandlingsskyldigheten på ett allvarligt sätt har snedvridit konkurrensen. Om en konkurrerande leverantör väljer att begära överprövning i domstol riskerar avtalet att ogiltigförklaras.

– Kommunen riskerar vidare att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 2,5 miljoner kronor, vilken rimligen inte kommer att ersättas av Migrationsverket, konstaterar Lennart Palm.

Läs utredningen KKO 14-002 här.