Utredning avseende försäljning av mark i Borlänge kommun

Kommunstyrelsen i Borlänge beslutade den 11 november 2010 att sälja 88 000 kvadratmeter mark till statligt ägda Jernhusen Verkstäder AB (Jernhusen) för drygt 11 miljoner kronor. Marken skulle användas till en underhållsdepå för att klara underhållsbehovet av tåg i Bergslagen. I september 2010 lät kommunen göra en värdering av marken som visade på ett värde av 11,5 miljoner kronor. Värderingen skulle av kommunen kunna ”användas som underlag vid kommunens argumentation vid ett eventuellt överklagande av markförsäljningsärende. [..] Kommunen har beslutat sig för att sälja området för 127,50 kronor per kvadratmeter.”

 

Läs utredningen här: FO 2011 – 004 Borlänge Train Alliance