Nyval – hur ser företagarfrågorna ut?

Partierna har meddelat att de går till val på de budgetarna som lades i riksdagen. Att Alliansens budget gäller för år 2015 betyder att de utgiftsramarna som Alliansen förslagit för de olika utgiftsposterna är fastställda. Det innebär att hur mycket som ska ges till till exempelvis hälso- och sjukvård är fastställd. Dock är det inte helt säkert att Alliansens förslag inom hälso- och sjukvård kommer att genomföras det beror på hur riksdagen ser ut efter nyvalet, då förslagen förbereds i riksdagens utskott och röstas i kammaren.

Nedan finns en sammanställning av de tre blockens förslag i budgeten som påverkar företagare:

Alliansens budget

– Inför högkostnadsskydd för sjuklöner
– Provanställning från 6 månader till 12
– Sänkt arbetsgivaravgift till 10,21 procent för de under 23 år
– Sänka kraven på aktiekapital under mandatperioden
– Höjd skatt på fordon
– Höjd skatt på miljöfarliga- och hälsofarliga kemikalier
– Höjd arbetsgivaravgift för unga

Den rödgröna budgeten

– Inför högkostnadsskydd för sjuklöner
– Höjd arbetsgivaravgift för unga och äldre
– Ny flygskatt
– Vägslitageavgift för lastbilstrafik
– Avveckling av kärnkraften
– Höjd skatt på diesel
– Halvering av RUT-avdraget
– Se över vinstuttag i välfärdsbranschen
– Höjda energiskatter
– Höjd skatt på handelsgödsel
– Se över visstidsanställningar

Sverigedemokraternas budget

– Inför högkostnadsskydd för sjuklöner
– Avskaffa löneavgiften för företag med upp till nio anställda
– Avskaffa den allmänna löneavgiften (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) för företag med upp till nio anställda
– Utöka antalet tillåtna undantag i LAS från två till fem.
– Ta bort skatten helt för hushållsnära tjänster för personer som fyllt 67 år
– Höjd arbetsgivaravgift för unga och äldre
– Höjd restaurangmoms
– Höjd skatt på etanol
– Avskaffa Lavallagen (som innebär att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige)