Decemberöverenskommelsen

Några ord om Decemberöverenskommelsen. Överenskommelsen innebär att: den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram, en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget, inga utbrytningar av budgeten ska vara möjliga och partierna ska ha samarbeten och samtal kring de tre politiska områdena försvar och säkerhet, pensionerna och energi. Trots det finns det en hel rad andra områden som inte inkluderar budgeten att diskutera vidare om, vilket vi lyfter upp i dagens annons i DN – nämligen företagarfrågor! Mer kan göras! Sedan får vi se hur länge överenskommelsen kommer att hålla..

Se annonsen här!