Mer makt i riksdagen – större inflytande i företagarfrågor

Igår meddelade SD att de skulle rösta på alliansens budget och därmed fälla regeringens budget. Efter SD:s uttalande kallade Stefan Löfven till ett möte med alliansens partiledare som meddelade att de kommer att rösta på sin egen budget.

De alternativ som finns för Stefan Löfven är att:

– Återremittera budgeten till finansutskottet.

– Regeringen regerar med Alliansens budget. Vilket är osannolikt då Löfven sagt att han avgår om detta sker.

– Utlysa nyval

– Löfven avgår som statsminister nu – och skapar en ny regering utan MP. På så vis kan Löfven söka stöd från alla partier i riksdagen och kommer att behöva kompromissa om alla sina förslag under mandatperioden. Riksdagen och enskilda ledamöter skulle få mycket mer inflytande än tidigare, vilket skulle gynna företagarfrågor. Under den allmänna motionstiden har ett flertal ledamöter från oppositionen lagt motioner om att sänka arbetsgivaravgifterna, slopa löneavgiften och LAS – lagen om anställningsskydd. Det finns ett intresse från enskilda ledamöter att driva företagarfrågor. Med detta parlamentariska läge får ledamöterna mer inflytande och förhoppningsvis ser till att utnyttjar den!

16.00 sker omröstningen innan dess kan vi endast spekulera i hur Löfven kommer att göra. Det vi dock vet som är positivt är att regeringens budget inte kommer att gå igenom. Regeringens förslag som skulle få negativa konsekvenser på företagarklimatet är nu stoppade.