Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

Det privata företaget Läreda Mekan AB tillfrågade i november 2012 Hässleholms kommun om de ville köpa deras industrifastighet i ett så kallat sale-and-leasebackförfarande.
Upplägget bygger på att kommunen, genom det kommunala bolaget Hibab, köper fastigheten för strax under 10 miljoner kronor och sedan hyr tillbaka lokalerna till Läreda under minst tio års tid.
Köpet har även gjorts ”svävande” på ett sätt som innebär att Läreda under en tid av två år kan lösa tillbaka fastigheten om företaget så vill.
Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som utrett fastighetsaffären. Hon är mycket kritisk till kommunens agerande:

– Hibab har försökt dölja det faktum att den här affären i praktiken är ett finansiellt stöd på närmare 10 miljoner kronor, som ytterst är ägnat att frigöra kapital hos Läreda.

Enligt kommunallagen och Hibabs bolagsordning ska kommun­fullmäktige ta ställning till beslut av principiell betydelse. Men Hibabs köp av fastigheten föregicks aldrig av något sådant beslut.
Någon värdering av fastigheten har heller inte föregått köpet, trots att en sådan beslutades av Hibabs styrelse.

– Kommunen ansvarar ytterst för att dess bolag håller sig inom ramarna för vad som är lagligt enligt kommunallagen. Den här affären bryter mot såväl kommunallagens förbud mot stöd till enskilda näringsidkare som EU:s statsstödsbestämmelser.
Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredningen KKO 13-014 här.