Uddevalla kommun bröt mot lagen

Enligt en färsk dom från förvaltningsrätten bröt Uddevalla kommun mot lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallshantering direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen har tidigare riktat kritik mot kommunens brist på upphandling. Nu har förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen ska göras om.

– Uddevalla kommun valde att lägga över sin sophantering på det av kommunen helägda Uddevalla Energi AB. Kommunen hävdade att det rörde sig om en överföring av ansvar som inte behövde upphandlas. Nu har förvaltningsrätten, precis som Konkurrenskommissionen, konstaterat att avtalet utgör ett tjänstekontrakt som lyder under lagen om offentlig upphandling, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen.

– Uddevalla Energi AB är ute på den allmänna marknaden och konkurrerar. När kommunen lägger över ett kontraktsvärde som kan uppskattas till mer än 230 miljoner kronor på Uddevalla Energi innebär det både att andra företag utesluts från att lägga anbud på tjänsten och att Uddevalla Energi AB får konkurrensfördelar och möjlighet till korssubventionering avseende sina övriga tjänster. Nu har förvaltningsrätten bestämt att kommunen måste genomföra en ordentlig upphandling. På det sättet blir det mer balans i konkurrensen, påpekar Pär Cronhult.