Regeringsrätten underkänner markförsäljning i Karlskrona

Karlskrona kommuns omstridda markförsäljning av gasverkstomten har nu slutligen underkänts av Regeringsrätten så som olaglig. Karlskrona kommuns försäljning utan anbud eller värdering stred mot kommunallagen.

– Jag hoppas att den här domen kommer att medföra att kommunerna börjar följa de lagar vi har. Domen visar att det enda sättet för en kommun att sälja mark lagligt är genom anbud eller värdering. Skattebetalarna förlorar enorma summor på olagliga kommunala affärer och konkurrensen mellan företag snedvrids dessutom, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Stiftelsen Den Nya Välfärden, som har drivit målet i alla rättsinstanser, ända upp till Regeringsrätten.

– Tyvärr finns det fortfarande inga kännbara sanktioner i svensk rätt mot kommuner och kommunala företrädare som uppenbart bryter mot lagen på det här sättet. En vitessanktion hade varit lämplig att införa, säger Micha Velasco.