Poseidon snedvrider konkurrensen

Det kommunala bostadsföretaget Poseidon har direkttilldelat försäkringstjänster för över två miljoner kronor per år till det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot bostadsbolaget för att inte ha konkurrensutsatt upphandlingen på ett korrekt sätt.

– Poseidon är skyldigt att iaktta regelverket i lagen om offentlig upphandling – LOU. Det finns ett antal undantag som tillåter att LOU sätts åt sidan, men inget av de undantag som medges i lagen är tillämpligt i det aktuella fallet, påpekar expertgruppen.

– Konkurrenskommissionen uppmanar Poseidon att inte förlänga pågående avtalsförhållande med Göta Lejon och genomföra en ny upphandling för år 2011, genom annonserad infordran av anbud på den allmänna marknaden. Att fortsätta avtalet med Göta Lejon skulle utgöra ytterligare ett lagbrott och avtalet kan dessutom komma att ogiltigförklaras i domstol, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-019 Poseidon