Tomelilla får kritik för upphandling av gräsklippning

Tomelilla och det kommunala fastighetsbolaget Österlenhem AB gick under våren ut med en upphandling av ”skötsel av grönytor”. Uppdragen löpte över flera år och var värda nästan fem miljoner kronor. Efter kritik av Konkurrenskommissionen och en preliminärbedömning av länsrätten avbröt kommunen upphandlingen.

– Förhoppningsvis kommer Tomelilla kommun att göra mer genomarbetade upphandlingar i framtiden, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Tomelillas upphandling av skötsel av grönytor. När kommuner gör stora inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Motivet är att motverka korruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. Upphandling i konkurrens ger dessutom generellt lägre pris.

Kommissionen konstaterar att kommunen gjorde flera misstag. Vid upphandlingen hade ett antal kriterier angivits som skulle avgöra vem som skulle få uppdraget. Men vid beslutet tog man inte hänsyn till dessa kriterier. Det är inte tillåtet att ändra förutsättningarna under en offentlig upphandling och därför får Tomelilla nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen.

Därefter började kommunen, i strid med lag, förhandla med några av anbudsgivarna. En anbudsgivare fick till och med komma in med ett nytt anbud efter att anbudstiden gått ut, även det är otillåtet enligt lagen.

Tomelilla bröt även mot vad lagen kallar för ”affärsmässighet” genom att anta ett anbud trots att det fanns billigare konkurrenter.

Konkurrenskommissionen konstaterar att de påpekade felaktigheterna var för sig strider mot lagen och att Tomelilla kommunens agerande sammantaget skulle ha snedvridit konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-022-023