Skogsvårdsstyrelsen köper filmtjänster bryter mot lagen

Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland ska dokumentera EUprojektet ”Skogen vid kusten”. Under våren gjordes därför en upphandling där anbud från flera filmbolag inhämtades. Skogsvårdsstyrelsen hade angivit ett antal kriterier som skulle avgöra vem som skulle få uppdraget. Men vid beslutet struntade Skogsvårdsstyrelsen i dessa kriterier och gick enbart på det lägsta priset. Efter att länsrätten beslutat om inhibition av upphandlingen har Skogsvårdsstyrelsen beslutat att avbryta upphandlingen. Det är inte tillåtet att ändra förutsättningarna under en offentlig upphandling och därför får Skogsvårdsstyrelsen nu kritik av Konkurrenskommissionen.

– När en myndighet väl har valt att göra en upphandling med kvalitetskriterier kan den sedan inte ändra sig under upphandlingen och bara gå på priset. Det är inte affärsmässigt och strider mot lagen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Skogsvårdsstyrelsens upphandling. När myndigheter gör stora inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling i konkurrens.

Vid en upphandling får en myndighet inte lägga till eller ta bort kriterier från dem som angivits i anbudsunderlaget. Annars blir upphandlingen orättvis. Anbudsgivarna måste i förväg få reda på vad myndigheten vill ha och hur anbuden kommer att bedömas om de ska kunna lämna jämförbara anbud.
Konkurrenskommissionen konstaterar att Skogsvårdsstyrelsen helt enkelt struntat i att genomföra den jämförelse av kriterierna ”tidigare erfarenhet av liknande arbeten”, ”innovativa dokumentationsförslag” och ”kunskap om kustmiljön”, som de angivit i anbudsunderlaget att de skulle göra.

Först har Skogsvårdsstyrelsen satt upp ett antal kvalitetskriterier där priset har fått minst betydelse. Sedan har de fattat beslut enbart utifrån vilket anbud som är billigast. Så får det inte gå till, enligt Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-024