Mora riskerar skadestånd med nya inköpsregler

Mora kommun har förändrat sina inköpsregler. Nu kan kommunala tjänstemän köpa varor för 154 400 kronor och tjänster för 193 000 kronor utan upphandling i konkurrens. Istället tillåts de göra så kallad ”direktupphandling” där de köper direkt från en viss leverantör. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunen eftersom beloppsgränserna strider mot rekommendationer från Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Tillämpas inköpsreglerna riskerar Mora att tvingas betala skadestånd.

– Om Mora gör direktupphandlingar enligt de nya reglerna riskerar kommunen att tvingas betala skadestånd till företag som förlorat upphandlingar. Det är svårbegripligt att kommunen utsätter sig för den risken, hävdar Inger RidderstrandLinderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm och ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Mora kommuns riktlinjer för direktupphandling. Kommissionen kritiserar Mora kommun för att beloppsgränserna är för höga och rekommenderar att den sänker dem till de nivåer som NOU föreskriver.

Mindre inköp kan enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) göras genom så kallad direktupphandling. Det är en mycket förenklad form av upphandling. Enligt kommunens riktlinjer får numera teknik och fritidsförvaltningen eller upphandlingsenheten göra direktupphandling av varor som kostar mindre än fyra prisbasbelpp (154 400 kronor). Samma sak gäller för tjänster som kostar mindre än fem prisbasbelopp (193 000 kronor). Men NOU har satt gränsen för direktupphandling av varor vid ett prisbasbelopp (38 600 kronor) och vid två prisbasbelopp (77 200 kronor) för direktupphandling av tjänster. Mora kommuns beloppsgränser är alltså mer än 100 000 kronor högre än de rekommenderade.

Om en kommun genomför upphandlingar i strid med lag riskerar den att få betala skadestånd till diskriminerade företag. Detta kan bli fallet om Mora kommun följer de nya riktlinjerna.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-021