Sverige får skämmas i EU

Sverige anmäldes 2006 till EU för att ha brutit mot EU:s upphandlingsbestämmelser. Efter att regeringen lovat bättring släppte EU ärendet. Nu får Sverige återigen kritik från EU-kommissionen i samma fråga, eftersom mycket lite har hänt på det aktuella området.

– Det är gång efter annan kommunernas avfallshantering blir föremål för anmälan. De felande kommunerna stöder sig på ett undantag enligt EU-rätten som säger att de inte behöver upphandla om de köper av ett kommunalt bolag som kontrolleras av och till allra största delen utför tjänster åt sina delägarkommuner. En genomgång av räkenskaperna hos de berörda bolagen avslöjar emellertid med lätthet att detta inte är sant. Sverige lär bli slaget på fingrarna av EU-kommissionen i det här fallet, säger Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

– Hos Konkurrenskommissionen tycker vi att det är skamligt att kommunerna på det här sättet försöker komma undan reell konkurrens och skyddar snedvridning av konkurrensen, säger Pär Cronhult.