Örebro kommun säljer hotell efter anmälan

Efter Företagarombudsmannens anmälan till Konkurrensverket beslutar nu Örebro kommun att sälja hotell- och konferensverksamheten i Kilsbergen.

– Kommunen har efter vår anmälan lovat att sälja verksamheten senast i juni i år. Det här är ett resultat av den nya konkurrenslagen som gör det möjligt att anmäla och förbjuda olaglig kommunal verksamhet, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Konkurrensverket har på grund av kommunens löften om försäljning beslutat att inte gå vidare med anmälan. Resultatet är ändå det eftersträvade, nämligen att kommunen upphör med den här verksamheten, säger Micha Velasco.