Vimmerby kommun JO-anmäls

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden JO-anmäler Vimmerby kommun i ett ärende rörande Astrid Lindgrens Värld. Kommunen har felaktigt och vid ett flertal tillfällen vägrat att lämna ut offentliga handlingar med hänvisning till att dessa inte finns hos kommunen, trots att de finns hos ett kommunägt bolag.

– Alla kommuner har en långtgående, grundlagstadgad skyldighet att lämna ut allmänna handlingar som finns hos deras kommunala bolag. Syftet med regleringen är att motverka ett ändlöst runtslussande av de som begär ut allmänna handlingar från en kommun, säger Sara Bandhold, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är uppenbart att Vimmerby kommun saknar kunskap om befintligt regelverk. Det är i slutänden en demokratifråga om Sveriges kommuner inte vet hur de ska hantera en fråga om utlämnande av handlingar, säger Sara Bandhold.