Stöd för energifönster bör tas bort

I dag kan den som vill installera energieffektiva fönster få stöd för inköp och installation. Företagarombudsmannen vid Den Nya välfärden anser att stöd till energifönster är ett riktat indirekt stöd till fönstertillverkare som medför risk för snedvriden konkurrens. Syftet med stödet att skapa energisnåla småhus har fått motsatt effekt. Istället för att renovera befintliga fönster och endast byta fönsterglas uppstår ett incitament för att slänga fungerande fönster och köpa nytillverkade.

– I dag medför stödet en inlåsning till nyproduktion vilket skadar konkurrensen. Förutom att det bidrar till en skadlig miljöpåverkan genom onödig nyproduktion av fönster samt ytterligare byråkrati, säger, Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Då stödet inte fått avsedd effekt bör stödet för energifönster helt tas bort för att skapa konkurrensneutralitet, tillägger Micha Velasco.

 

Läs hela utredningen här: FO2008-02