Västra Götaland sålde resebyrå för en krona

Västra Götalandsregionen äger aktiebolaget Västsvenska turistrådet som in sin tur har ägt Aktiv Semester i Sverige AB. Bolaget Aktiv Semester i Sverige AB såldes 2005 av Västra Götaland för en krona till en tidigare anlitad konsult eftersom verksamheten stred mot den kommunala kompetensen.  Ärendet har utretts av Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden som anser att driften och försäljningen av Aktiv Semester i Sverige AB skadat konkurrerande företag på marknaden.

– Det låga försäljningspriset har medfört ett otillåtet individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. Att inkråmet i ett bolag som i 10 år bedrivit resebyråverksamhet med ett uppbyggt varumärke och kundregister skulle vara värt en krona är inte trovärdigt, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Västra Götalandsregionen har agerat olämpligt i det här fallet och snedvridit konkurrensen på marknaden, säger Micha Velasco.

Läs utredningen här: FO 2008-01