Rikstrafiken bryter mot EG-rätten

Rikstrafiken har diskriminerat ett flygbolag genom att inte låta bolagets anbud gå till slutlig värdering i en anbudstävlan värd sammanlagt 200 miljoner kronor. Anbudstävlan avser bland annat rättigheterna att få driva flygtrafik på sträckan Torsby-Hagfors/Stockholm-Arlanda. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar Rikstrafiken som brutit mot kraven på likabehandling av anbudsgivare som strider mot EG-rätten.

– Enligt EG-domstolen är det inte förenligt med principerna om likabehandling, icke-diskriminering och proportionalitet att ställa krav på att kapacitet, exempelvis i form av flygplan, måste finnas redan vid tidpunkten för anbudsgivningen. EG-domstolen har tidigare konstaterat att sådana krav hindrar företag som inte redan har aktuell kapacitet att lämna anbud. Dessa snedvrider konkurrensen på en befintlig marknad för flygtransporter, påpekar expertgruppen.

– Rikstrafikens agerande innebär även att Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-034 Rikstrafiken