Stockholms stads IT-avtal värt 70 miljoner olagligt

Tre av Stockholms stads fastighetsbolag, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem respektive dotterbolag, IT-Bo AB, AB Familjebostäders Fastighetsnät och AB Stockholmshem Fastighetsnät har tecknat avtal med det kommunala bolaget AB Stokab om att STOKAB ska dra in bredband till de tre kommunala bolagens fastigheter. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar avtalet. Enligt expertgruppen har avtalen, som uppskattningsvis är värda 70 miljoner kronor, tillkommit i strid mot lag. Vid den här typen av affärer kräver lagen upphandling i konkurrens. Istället för att upprätta ett skriftligt anbudsunderlag och därefter annonsera upphandlingen, tecknade emellertid IT-Bo, AB Familjebostäders Fastighetsnät och AB Stockholmshems Fastighetsnät avtal direkt med det kommunala systerbolaget STOKAB. Andra företag fick inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har konkurrensen därmed snedvridits i strid mot gällande bestämmelser.

– De tre kommunala fastighetsbolagen har inte följt lagens krav. Den för upphandlingslagen och för de bakomliggande EG-direktiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts och konkurrensen har snedvridits, påpekar expertgruppen i sin granskning.

– Vid köp av bland annat bredbandtjänster kräver lagen ett offentlig upphandlingsförfarande om värdet överstiger cirka 80 000 kronor. Denna affär är lågt räknat värd 70 miljoner kronor. Ändå har de tre avtalen tecknats utan att någon konkurrensupphandling genomförts. Det är givetvis anmärkningsvärt och samtidigt beklagligt, eftersom det snedvrider konkurrensen, säger Pär Cronhult, chefsjurist vid Den Nya Välfärden och föredragande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-056

Läs utredningen här: KKO 2006-057

Läs utredningen här: KKO 2006-058