Malungshem fortsätter mörka hotellsubventioner

 

Malungshem fortsätter mörka hotellsubventioner 

Sedan årsskiftet drivs Sankt Olofs Hotell av nya ägare. Malungshem vägrar lämna ut det nya hyresavtalet med hänvisning till sekretess. Företagarombudsmannen misstänker att kommunen fortsätter subventionera verksamheten och slösa skattepengar.

Malungshem vägrade i åratal att lämna ut hyresavtalet som de hade med förra hyresgästen, Västerdala Turism AB. Efter sex år av ihärdigt arbete lyckades Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden få ut handlingarna genom ett domstolsbeslut. Det visade sig då att Västerdala fått hyressubventioner motsvarande 20 miljoner kronor. När nya ägare tog över vid årsskiftet valde Malungshem återigen att sekretessbelägga hyresavtalet för allmänheten.

 Kommunen har försökt dölja den här förlustaffären i åratal. När allmänheten till slut får veta vilka enorma summor det handlar om borde kommunen rätta sig och lägga korten på bordet. Men stället för att försöka bygga upp ett sargat förtroende fortsätter man i samma gamla hjulspår med mörkläggning och fiffel, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Malungshem hänvisar till att hyresavtalet är sekretessbelagt för att ett offentliggörande skulle kunna skada Malungshem och hyresgästen. Preskriptionstiden i sekretesslagen medger 5 års sekretess vid affärshemligheter.

 Det tog mig sex år av överklaganden till förvaltningsdomstolar att få ut det gamla hyreskontraktet. Det visade sig att kommunen gick back fyra miljoner kronor per år på hotellet. Jag har full respekt för Malungshems lagliga rätt att sekretessbelägga det nya hyresavtalet. Frågan är snarare om kommuninvånarna ska behöva vänta fem år till innan vi får veta hur många miljoner som slösas bort årligen medan kommunens ekonomi går på knäna, avslutar Micha Velasco

Läs utredningen: FO 2007- 016