Södertörns högskola köpte konsulttjänster för 4 miljoner olagligt

Södertörns Högskola bröt mot upphandlingslagen när konsulttjänster köptes för närmare fyra miljoner kronor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen

Högskolan anlitade två organisationskonsulter under 2011 för att hjälpa till med högskolans förändringsarbete.Den första konsulten, Ohlssons Tuning HB, fakturerade 142 000 kronor och den andra, The Synthetic Family, fakturerade 280 000 kronor. Inköpen översteg sammantaget den tillåtna gränsen för inköp av samma slag under räkenskapsåret utan upphandling, som då uppgick 288 000 kronor. Inger Ridderstrand Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen. Hon är kritisk mot högskolans agerande.

– Södertörns högskola har under 2011 utan upphandling anlitat två konsulter för samma slags tjänst.Ersättningarna överstiger sammantaget den tillåtna gränsen för inköp av samma slag utan upphandling under samma räkenskapsår. Den senaste avtalade tjänsten skulle därför upphandlats enligt upphandlingslagen.

För att Södertörns högskola även fortsättningsvis skulle kunna köpa konsulttjänster av The Synthetic Family utan upphandling träffade högskolan ett påstått avropsavtal med bolaget Cybercom, som anlitade The Synthetic Family såsom underleverantör. Detta bolag fortsatte att leverera organisationskonsulttjänster till Södertörns högskola såsom underleverantör till Cybercom.

Inger Ridderstrand-Linderoth påpekar att högskolan även i detta fall brutit mot upphandlingslagen. Det är visserligen riktigt att Södertörns högskola träffat ett ramavtal med Cybercom och att högskolan kunde avropa tjänster enligt detta avtal. Men eftersom ramavtalet bara gällde IT-konsulttjänster. Var det inte lagligen möjligt att avropa sådana andra tjänster som högskolan nu gjort.

– Högskolan var därför enligt lag skyldig att utlysa en ny upphandling där konkurrerande leverantörer skulle få lämna anbud. Högskolan har uppenbarligen försökt kringgå upphandlingslagen i detta fall. Södertörns högskola har härmed både snedvridit konkurrensen och skadat sitt anseende som upphandlare.

Läs hela utredningen KKO 014-015 här.