Månadens företagarkrav: Halvera arbetsgivaravgiften eller ta bort löneavgiften

Bäste Magdalena Andersson,

Betänk de kloka orden i regeringsförklaringen den tredje oktober:

Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer… Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020…

Vi är redo. Oavsett om det är den höga arbetslösheten, de sjunkande skolresultaten, den bristande välfärden eller det växande klimathotet så är vi redo att ta oss an dem tillsammans.

Sveriges företagare är också redo. Om Sverige ska nå de sysselsättningsmål – och övriga mål – som regeringen bestämt så måste företagarna vara med på båten. Det är nämligen företagarna som bestämmer om de ska anställa någon eller inte.

Företagare kan påverkas, men de har slutat lyssna på fagert tal om att de är betydelsefulla; sådant har de under de senaste årtiondena hört till leda. Det krävs tydligare signaler för att de ska förstå vad regeringen menar.

Du kan inte påverka dem att anställa fler genom att tillämpa piskor, till exempel olika slags höjda skatter på företagande. Det kommer inte att bli några fler jobb av de höjningar av arbetsgivaravgifterna för ungdomar och pensionärer som regeringen aviserat.

Om du vill påverka företagarna att anställa behövs i stället morötter. En väldigt uppskattad morot vore halverade arbetsgivaravgifter. (Den Nya Välfärden har i snart tjugo år pläderat, tjatat och ställt krav kring detta.) Alliansregeringen uppfattade signalerna och gjorde små försök att gå företagarna till mötes, till exempel just genom sänkningar för en del ungdomar och arbetslösa och för vissa branscher. Men det var för lite och för krångligt för att ge rejäla effekter.

Här kommer några bra råd till dig:

  • Halvera arbetsgivaravgiften för en lönesumma upp till tre miljoner kronor i alla företag (vilket motsvarar ungefär 10 anställda). Miljöpartiet har åtminstone tidigare stött det förslaget.
  • Om du vill fundera lite på saken så kan du, för att skicka lämpliga signaler till landets företagare medan tankearbetet pågår, ta bort den allmänna löneavgiften. Löneavgiften är en av de skatter och avgifter som ingår i arbetsgivaravgifterna. Att ta bort den innebär att sänka arbetsgivaravgifterna med ungefär en tredjedel.

Då skulle företagarna förstå att regeringen vill ha deras hjälp med sysselsättningen.

Med vänlig hälsning

Patrik Engellau

Ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden

 

Läs mer om företagarkravet här.