Stockholms stad bröt mot lagen när Citybadet byggdes

Förvaltningsrätten meddelade i dom att Stockholms stads avtal gällande byggandet av Citybadet är ogiltigt. Nu måste badet monteras ner och staden kräva tillbaka sina betalningar, visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit till samma slutsats och i dom den 4 november fastslagit att avtalet mellan staden och byggbolaget är ogiltigt.

Domen innebär att, eftersom det inte finns något giltigt avtal mellan parterna, ska vardera parten återfå sin prestation, d.v.s. staden ska återfå erlagd betalning och byggbolaget utförda anläggningar. Staden riskerar även att, på en eventuell talan av konkurrensverket tvingas att betala upphandlingsskadeavgift.

– Det är anmärkningsvärt att Stockholms stad, som är en av landets största upphandlande myndigheter, inte följer upphandlingslagen. Beslutsfattarna måste inse att det är en viktig lag som det kan stå staden och skattebetalarna dyrt att inte följa. Dessutom har staden en juridisk avdelning som lätt torde kunna konsulteras. Det finns all anledning att rikta allvarlig kritik mot staden anser Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande av Konkurrenskommissionen.

Stockholms stad överklagar inte domen. Staden har sagt att de inte tänker montera ned badet och inte heller kräva tillbaka pengarna från leverantören.

Läs mer om utredningen KKO 14-017 här