Södertälje kommun köpte julpresenter i strid mot upphandlingslagen

Det fanns inga undantag som här tillät kommunen att genomföra en direktupphandling. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Södertälje kommun för att utan föregående upphandling ha köpt julpresentkort till perso­nalen för totalt över fem miljoner kronor.

Södertälje kommun har slutit avtal med en köpmannaförening om att köpa minst 5 000 presentkort per år på vardera maximalt 250 kronor. Presentkorten, som kan lösas ut i föreningens medlems­butiker, ska användas som julgåva till kommunens perso­nal.

Avtalet gäller under en fyraårsperiod och har hittills utnyttjats till köp av presentkort för c:a 5,4 miljoner kronor. Avtalet har inte föregåtts av någon annonserad upphandling, vilken kommunen enligt lag är skyldig att genomföra. Södertälje kommun har inte heller låtit andra aktörer få möjlighet att lämna anbud, utan har vänt sig direkt till köpmannaföreningen.

– Det finns inga undantag som i detta fall tillåter kommunen att genomföra en direktupphandling. Agerandet är olagligt och snedvrider konkurrensen, varför det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot Södertälje kommun, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommissionen.

– Det framstår som särskilt anmärk­nings­värt att köpet har förmedlats genom det kommunala upphandlingsbolaget Telge Inköp AB, avslutar Per Eklund.

Läs utredningen här