Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Magdalena Andersson,

Du har nyligen lämnat in en remiss till lagrådet gällande hur entreprenörsskatten, de så kallade 3:12-reglerna, bör förändras. Vissa av remissens syften, bland annat att hindra förmögna personer att starta bolag med den primära avsikten att undvika höga löneskatter, kan vid första anblick framstå som motiverade. Förslagen är dock väldigt trubbiga och kommer att slå hårt, särskilt mot småföretag, som svårligen kan anklagas för att ha skattefusk som sitt primära syfte.

I utredningen föreslås bland annat att skattesatsen på kapitalvinst och utdelning ska höjas från 20 till 25 procent. Detta trots att det internationella genomsnittet ligger betydligt lägre. Du hoppas att de nya reglerna kommer göra det möjligt att dra in närmare 3 miljarder kronor ytterligare till statskassan. Det är naivt. Ju fler skattehöjningar och krångliga regler som läggs på företagarna, desto svårare kommer det att vara att driva företag i Sverige. Med högre omkostnader och krångligare regler minskar dessutom de svenska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Med ett sämre företagarklimat riskerar skatteintäkterna att minska.

Alla företag börjar som småföretag och det är dessa som skapar den stora majoriteten nya jobb, anställer personer och betalar skatt. Att investera eller nyanställa innebär en stor ekonomisk risk, vilket måste kunna löna sig i längden. Era förslag riskerar att urholka entreprenörernas drivkraft.

Att ge sig på välfungerande och duktiga småföretag kan verka lönsamt på kort tid, men riskerar att bli en katastrof på längre sikt. Om din regering menar allvar med att skapa ett hållbart skatteunderlag för välfärdsstaten kan ni börja med att skapa ett fungerande och långsiktigt företagarklimat, där företag ges möjlighet att investera, växa och anställa.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Vi uppmanar dig att inte gå vidare med förslaget om nya 3:12-regler.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden