Den Nya Välfärdens arbete ger resultat – ”Växa-stöd” även till aktiebolag och handelsbolag.

Regeringen aviserade nyligen att man vill sänka arbetsgivaravgiften för den första anställningen. Inledningsvis ville regeringen att ”växa-stödet” enbart skulle gälla enskilda firmor, men efter kritik från b.la. Den Nya Välfärden, har man nu utvidgat förslaget till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik och låter förslaget omfatta även fler bolagsformer. Däremot ifrågasätter jag att finansieringen sker genom flygskatten. Det hade varit bättre att göra besparingar inom politikområden där kostnaderna skenat de senaste åren, säger företagarombudsmannen Adam Rydström.

Så här skriver regeringen i sitt ett PM: ”Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska betalas på den ersättning som utges till den först anställde. Utvidgningen av växa-stödet gäller aktiebolag och handelsbolag som inte har haft någon anställd efter den 31 december 2016.”

Vi är, precis som Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket, kritiska mot en flygskatt. Vi tycker inte inte miljönyttan motsvarar den skada den orsakar företagare. Samtidigt är det mycket positivt att regeringen prioriterar sänkningar av arbetsgivaravgiften oavsett bolagsform.

Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och gälla för anställningar som påbörjas 1 april 2017.