SKOP-undersökning: Svenska företagare anser att dagens företagarklimat är det sämsta på sex år

En ny SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att företagarna anser att företagarklimatet är det sämsta på över sex år.

Företagarombudsmannen vid Stiftelsen Den Nya Välfärden uppdrog åt opinionsundersökningsföretaget SKOP att undersöka hur 600 företagare ser på det svenska företagarklimatet.

Undersökningen genomfördes i oktober, efter att regeringen hade presenterat sin budget. Inte sedan 2009 har företagarklimatet ansetts så ogynnsamt som nu.

– Pessimismen bland företagarna kan förklaras av regeringens skattehöjarpolitik, men också av en allmän oro inför samhällsutvecklingen i stort, säger Adam Rydström, Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

I regeringens budget föreslås bland annat sänkta RUT- och ROT-avdrag, höjda arbetsgivaravgifter för unga och en särskild löneskatt för äldre.

– Företagarna tror att detta bara är början på en våg av skattehöjningar och ser därför med oro på framtiden, avslutar Adam Rydström.

Den Nya Välfärden är en partipolitiskt obunden tanke- och handlingssmedja, som sedan 1999 mätt allmänhetens och företagarnas uppfattning om företagarklimatet.

Läs rapporten här.