Åtal för företagarvänliga politiker

Miljö- och byggandsnämnden i Filipstad har blivit delgivna misstanke om tjänstefel. Orsaken är att de inte utdömt miljösanktionsavgifter och inte åtalsanmält ett antal företagare som var sena med sina miljörapporter. Nämnden gav istället företagarna en utökad frist. När fristen väl gått ut var samtliga miljörapporter inlämnade och kontrollerna genomförda.
Företagarombudsmannen är kritisk till att politiker som både försöker värna miljön och ett bra klimat för företagare, nu riskerar åtal.

– Ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden har gjort en rimlighetsbedömning och sett både till miljön och till företagens bästa. Ändå riskerar de nu åtal. Det är givetvis inte bra, vare sig för företagarna eller för miljön säger Monica Werenfels-Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

I bedömning pekar Företagarombudsmannen på att miljöbalken tillämpas på olika sätt av olika kommuner och att påföljderna för nämndledamöterna vid en eventuell fällande dom är orimliga. Nämnden gav företagen en förlängd frist med att lämna miljörapporterna, eftersom de stod i kö hos det enda företaget i regionen som genomförde de efterfrågade miljökontrollerna.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat och som bevakar fall då företagare blivit felbehandlade av myndigheter eller lagstiftare. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-2003-025