Skellefteå Kraft gav olagligt PR-stöd

Genom satsningen Kraftklubben har kommunägda elbolaget Skellefteå Kraft gett olagligt stöd på hundratusentals kronor till ett fåtal utvalda privata företag. Utan kostnad fick företagen bland annat skicka ut erbjudanden till 130 000 kunder.

– Det är olagligt för ett kommunalt bolag att ge stöd till ett enskilt företag och i det här fallet uppgår bara portot till runt 300 000 kronor. Skellefteå Kraft har snedvridit konkurrensen och gett ett fåtal utvalda företag en fördel som de andra företagen i kommunen inte har haft tillgång till säger Gisela Chand, informationsansvarig och jurist vid Den Nya Välfärden.

– Kommunala elbolag tolkar ofta lagen felaktigt och anser att de kan strunta i samtliga av kommunallagens principer men så är inte fallet. Skellefteå Kraft har efter våra påtryckningar meddelat att de här erbjudandena stoppas tills vidare. Det är bra att de har tagit till sig av kritiken, säger Gisela Chand.

 

Läs utredningen här: FO 2011-001 Skellefteå Kraftklubben