A-kassa sätter fiskare i rävsax

En fiskare nekades A-kassa för att han överklagade ett beslut från Fiskeriverket om indragen fiskerilicens.  A-kassans beslut gör att fiskaren inte kan föra en process för att rädda sitt företag utan att förlora sin inkomst.

 – Fiskaren förlorade sin fiskelicens i september och har sedan dess varit arbetslös. A-kassan påstår att ett överklagande är en så kallad ”åtgärd inom företaget” och anser därför inte att han står till arbetsmarknadens förfogande, trots att reglerna säger att han har rätt att utföra nödvändiga åtgärder i verksamheten, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– A-kassans tolkning av reglerna innebär att fiskaren har satts i en riktig rävsax. I praktiken kan han inte överklaga Fiskeriverkets beslut eftersom han då står utan inkomst. Det är oansvarigt av A-kassan att tolka reglerna på det här sättet. Även företagare måste ha en rätt att överklaga myndighetsbeslut utan att för den skull riskera sin inkomst, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2011 – 003 A-kassa