Studiefrämjandets studio snedvrider konkurrensen

En kommun får inte ge stöd till enskilt företag, det strider mot kommunallagen och snedvrider konkurrensen med andra företagen på marknaden. Kommuner får dock ge bidrag till studieförbund som bedriver folkbildning. Studiefrämjandet bedriver folkbildning, men hyr även ut sin studio i Helsingborg. Därmed agerar Studiefrämjandet på den allmänna markanden, med bidragen från kommunen i ryggen. Studiefrämjandet får nu kritik från Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Ombudsmannen menar att Studiefrämjandets agerande är olämpligt eftersom det snedvrider konkurrensen. Orsaken till att Studiefrämjandet kan hålla mycket låga priset (i vissa fall 50 procent under konkurrenternas pris) är de kommunala bidragen. Kommunen subventionerar därmed den låga hyran för studion.

– Kommunala bidrag till Studiefrämjandet ska användas till folkbildning och inte till att sälja studiotid till underpris, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-006