Regeringen hycklar om könskvoteringen

Den statliga utredningen om könskvotering i bolagsstyrelser får nu kritik av Företagarombudsmannen. Lagstiftning vore ett ingrepp i äganderätten och därmed skulle företagarklimatet försämras. Det är ytterligare ett exempel på att regeringen inte förstår företagares villkor och att regeringen försöker använda företagare för att nå politiska mål som ligger utanför vad företagare ska syssla med. Ombudsmannen menar även att det är hyckleri att ställa större krav på näringslivet än vad regeringen ställer på offentlig sektor eller på organisationer närstående det socialdemokratiska partiet. I utredningen undantas till exempel fackrepresentanter och kommunala bolag från kvoteringskravet. Vidare råder det inte jämn könsfördelning i till exempel LO:s förbundsstyrelser eller bland statliga generaldirektörer. (Under senaste året har regeringen utsett 17 generaldirektörer, endast 3 var kvinnor.)

– Ett styrelseuppdrag är inte en anställning och ska inte behandlas som en anställning. Att inskränka ägares möjlighet att utse styrelseledamöter innebär en inskränkning av äganderätten, till skada för företagarklimatet, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannens styrelse.

– Kvoteringsförslaget är ytterligare ett exempel på att regeringen inte förstår företagarnas villkor när man ålägger företagsamheten att uppfylla politiska mål som borde uppfyllas på andra sätt. Regeringen lägger ytterligare bördor på företagsamheten som är främmande för den, menar Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannens styrelse.

 

Läs utredningen här: FO 2006-010