Sigtuna i olaglig livsmedelsupphandling

I Sigtuna kommuns senaste livsmedelsupphandling klargjorde kommunen att runt 10 procent av maten skulle upphandlas direkt från lokala producenter. Detta är ett brott mot de mest grundläggande av upphandlingsrättens principer.

– Tio procent av det totala upphandlingsvärdet uppgår i detta fall till ett värde av 7,6 miljoner under en period av fyra år. Att direktupphandla för sådana värden är olagligt. Sigtuna kommun hävdar att idén är att inköpen ska göras som en del i den pedagogiska skolundervisningen, men det saknar betydelse, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Sigtuna kommun bryter mot de mest grundläggande av upphandlingsregler. Genom att direktupphandla på det här viset bryter Sigtuna mot såväl likabehandlings- som icke-diskrimine­ringsprinciperna. Dessutom har Sigtuna uppställt ett geografiskt handelshinder och det är fullständigt oacceptabelt, säger Inger Ridderstrand Linderoth.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-001 Sigtuna livsmedel