Malmö upphandlar snöröjning olagligt

Trots att snö kommer så gott som varje år väntade Malmö stad till i slutet av september med att ordna en del av vinterns snöröjning. Resultatet blev en olaglig direktupphandling som kan leda såväl till att kommunen får betala straffavgift för sitt olagliga handlande som att kontraktet ogiltigförklaras.

– Malmö direktupphandlade en del av sina snöröjningstjänster från ett lokalt företag utan att utannonsera upphandlingen. Detta är olagligt, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Malmö stad har demonstrerat en grundläggande brist på respekt för lagen om offentlig upphandling. Detta lägger grunden till sämre konkurrens och en ökad risk för korruption, säger Lennart Palm.


Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-005 Malmö snö