Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) direktupphandlade tryck­tjänster i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom att universitetet har brutit mot LOU riskerar avtalet att ogiltigförklaras.

– Det här avtalet kunde antingen ha upphandlats genom annonsering eller i en förnyad konkurrensutsättning enligt ett gällande ramavtal, men LTU valde istället att, enligt uppgift genom sin reklambyrå, direkttilldela uppdraget till en viss leverantör, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Om allmän förvaltningsdomstol anser att avtalet har kommit till i strid mot lag riskerar det att ogiltigförklaras. Det skulle i så fall medföra att universitetet måste lämna tillbaka de kurskataloger som finns kvar, och kräva betalningen åter. Myndigheter som olagligen direktupphandlar på det här sättet riskerar att ställa till stora svårigheter för de företag de anlitar, säger Inger Ridderstrand Linderoth.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-018 Luleå tekniska universitet